بایگانی برچسب ها: نرم افزارهای کاربردی

آموزش کاهش صدای فن لپ تاپ

آموزش کاهش صدای فن لپ تاپ

آموزش کاهش صدای فن لپ تاپ علت شنیدن صدای فن لپ تاپ امروزه هر کاری از موبایل‌ها و تبلت‌های جدید بر می‌آید، اما هنوز هم برای کارهای مهم باید به لپ تاپ رجوع کرد. اما با مشکل صدای فن لپ تاپ ها چگونه سر کنیم؟ با آمدن گجت‌های جدید باز هم لپ تاپ‌ ها اولین گزینه برای انجام کارهای جدی هستند. با وجود موبایل‌ها و تبلت‌های جدید و کم‌وزن هنوز هم برای به انجام رساندن کارهای مهم باید به لپ تاپ خود رجوع کنیم. اگر لپ تاپ شما مشکل گرما دارد و از صدا...

ادامه مطلب